Pertandingan Boling di Parkson Seremban

Pertandingan Boling di Parkson Seremban

Ahli Kelab Pencegahan Jenayah telah mengambil bahagian dalam pertandingan boling yang dianjurkan oleh ahli jawatankuasa kelab. Tujuan aktiviti ini ialah mengeratkan hubungan antara ahli kelab dan menyampaikan mesej cegah jenayah yang terdapat di belakang baju yang dipakai, mesej ini dapat disampaikan apabila masyarakat membacanya semasa ahli kelab sedang bermain boling.

Search site

Kelab Pencegahan Jenayah SMK King George V © 2009 All rights reserved.